LIGC informatie over dierenHet LICG (Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren) geeft betrouwbare informatie over het houden van huisdieren. 
Op de website van het LICG vindt u huisdierenbijsluiters van dieren die in Nederland gehouden mogen worden. Deze geven alle noodzakelijke basisinformatie over gedrag, huisvesting, verzorging en voeding maar ook over veel voorkomende ziekten en aandoeningen, hantering en kosten.
Daarnaast biedt het LICG veel praktische informatie aan huisdierbezitters. 
Zoals wat men kan doen bij allergie voor dieren, EHBO voor huisdieren, voorkomen van overgewicht en wat men moet regelen voor de huisdieren tijdens de vakantie. 
Huisdierbezitters die hun huisdier mee willen nemen naar het buitenland vinden hier een overzichtelijke lijst van alle landen met de invoereisen.

Reizen en Vakantie informatie LIGC

Het LICG voert regelmatig campagne om belangrijke zaken onder de aandacht te brengen. 
Bijvoorbeeld de campagne “Minder hondenbeten” om het aantal bijtincidenten terug te dringen. 
Maar ook de campagne om het chippen en registreren van honden en katten te stimuleren en de campagne Week van het Huisdier om verantwoord huisdierbezit nog eens speciaal onder de aandacht te brengen.
Speciaal voor nieuwe puppy- of kitteneigenaren zijn er de puppy- en kittenkalenders. 
Deze geven tot het eerste halfjaar van het dier per week aan waar de nieuwe eigenaren aan moeten denken qua verzorging en opvoeding. 
Mensen kunnen deze in de webshop bestellen. 
Hier treft men ook het boekje “Ik mis mijn huisdier” aan. 
In dit boekje beschrijft een jongetje Alex wat het met hem deed toen zijn huisdier doodging. 
Het biedt ouders en kinderen veel steun bij de verwerking van het verdriet van de dood van een huisdier.
De website biedt een handige zoekfunctie die u gelijk allerlei suggesties geeft. 
Mocht u ondanks dat toch informatie missen, dan kunt per mail persoonlijk contact opnemen.Nieuws van LIGC 
Vanaf 29-12 geen pups onder 15 weken mee naar Nederland

16 oktober 2014
Bent u van plan een pup te kopen bij een buitenlandse fokker? Houd er dan rekening mee dat vanaf 29-12-2014 honden, katten of fretten onder 15 weken Nederland niet meer in mogen!
Vanaf deze datum moet elke hond die Nederland binnenkomt, dus ook een pup, een geldige rabiës enting hebben. De rabiësvaccinatie mag pas vanaf 12 weken gegeven worden (ook als de fabrikant van het vaccin een jongere leeftijd opgeeft!) en is pas geldig 3 weken na het toedienen. De pup is dan inmiddels minstens 15 weken oud en mag dan pas de grens over.
Tot nog toe was voor pups die uit EU landen naar Nederland kwamen een uitzondering mogelijk en konden ze tot een leeftijd van 3 maanden zonder rabiësvaccinatie worden meegenomen. Om insleep van rabiës te voorkomen wordt deze uitzondering opgeheven. Dit betekent bovendien dat grote partijen jonge pups die uit het buitenland, vooral uit Oost-Europa, Nederland worden binnengebracht, ook niet meer zijn toegestaan als de dieren nog geen 15 weken oud zijn en geen geldige vaccinatie tegen rabiës hebben.
Voor wie een pup wil kopen bij een buitenlandse fokker, betekent dit dat men met de fokker overeen moet komen dat de pup tot hij 15 weken oud is bij de fokker kan blijven. Dat betekent ook dat het nog belangrijker is dat de fokker veel aan socialisatie doet, omdat de pup nu zijn hele eerste socialisatieperiode bij de fokker door zal brengen. Hij moet daar kennis kunnen maken met allerlei verschillende mensen en kinderen, met andere honden, met huiselijke geluiden en omstandigheden, maar ook buitensituaties zoals straten met verkeer of met andere dieren. Ga dus voor u een dergelijke koop sluit, goed na of de fokker van uw keuze hieraan kan voldoen!
Overigens geldt de regel zoals gezegd ook voor katten en fretten: ook zij mogen straks pas worden ingevoerd als ze 15 weken oud zijn en een geldige rabiësvaccinatie hebben. Kittens of fretten-pups moeten dus ook tenminste 15 weken bij de fokker mogen blijven. Overleg dat bijtijds als u een dier van een buitenlandse fokker wilt aanschaffen.


Nieuws van LIGC

Handboek Herplaatsingshonden
8 oktober 2014

Bestseller auteur Judith Visser heeft het eerste exemplaar van het Handboek Herplaatsingshonden in ontvangst genomen. Zij kreeg dit werk uit handen van Tim Bosch, voorzitter van de Hondenbescherming tijdens de open dag van Dierenopvangcentrum Amsterdam.
Bosch benadrukte in zijn speech dat elke hond leuke spanning in zijn leven nodig heeft. Samen met de baas op avontuur, lekker wandelen, nieuwe dingen leren en de wereld ontdekken. De onplezierige ervaring en negatieve spanning van een gang naar het asiel, zou honden bespaard moeten blijven. Het Handboek Herplaatsingshonden draagt er aan bij dat ook voor die honden zo snel mogelijk leukere avonturen te beleven zijn. In het boek vindt de hondenbezitter in spé adviezen en tips vanaf het eerste begin van de zoektocht tot aan het samen opbouwen van een relatie en is een goede manier om je als potentiële hondenbezitter voor te bereiden op een nieuwe hond.
Het Handboek Herplaatsingshonden is gratis te downloaden voor Android en I-pad tablets. De hondenbescherming hoopt dat het boek meer mensen doet kiezen voor een herplaatser en hen helpt dit op een verantwoorde manier te doen. Kijk op http://handboek.hondenbescherming.nl/ om het handboek te downloaden.
Lees daarnaast ook de uitgebreide informatie van het LICG over de aanschaf van een hond


Nieuws van LIGC

Hobbyfokker of dierenopvang? Registreren voor 1 november kan verplicht zijn
16 oktober 2014

In het Besluit houders van dieren is vastgelegd dat wie bedrijfsmatig met dieren bezig is, zich voor 1 november 2014 moet laten registreren. Dat kan ook gelden voor wie dieren opvangt of af en toe met dieren fokt en deze weggeeft of verkoopt. Ook al denkt u zelf dat u niet bedrijfsmatig bezig bent, de wetgever kan dat anders beoordelen!
Bedrijfsmatig hoeft bijvoorbeeld niet te betekenen dat u geld verdient met uw activiteit. Ook het gratis weggeven van dieren die u heeft gefokt of het opvangen van bijvoorbeeld konijnen of knaagdieren kan betekenen dat u als bedrijfsmatig wordt gezien.
De overheid heeft een aantal indicaties opgesteld waaruit blijkt dat u mogelijk bedrijfsmatig bezig bent. U vindt deze op de website van de overheid, mijnrvo.nl. Zorg dat u bijtijds nakijkt of dit ook voor u geldt, want in dat geval moet u dus voor 1 november een UBN nummer aanvragen!
Bewijs van Vakbekwaamheid verplicht
Daarnaast moet er op elke locatie waar bedrijfsmatige activiteiten met dieren worden uitgevoerd een beheerder aanwezig zijn die een bewijs van vakbekwaamheid heeft voor de diergroep waar hij mee werkt. Heeft u bijvoorbeeld een dierenopvang, dan moet u daarvoor een bewijs van vakbekwaamheid halen. Er is echter wel een overgangstermijn vastgesteld. Wie voor 1 juli 2015 al met een diergroep werkte, heeft tot 1 juli 2020 de tijd om een bewijs van vakbekwaamheid te behalen. Wie na 1 juli 2015 een activiteit wil starten, moet zorgen dat hij eerst over een bewijs van vakbekwaamheid beschikt. Ook organisatoren van tentoonstellingen of beurzen moeten een bewijs van vakbekwaamheid hebben en de locatie laten registreren.
Wie al met honden en katten werkte, moest altijd al een bewijs van vakbekwaamheid volgens het Honden- en Kattenbesluit hebben. Dit bewijs blijft geldig. Voor overige diergroepen, of als u na 1 juli 2015 een bedrijfsmatige activiteit start met honden of katten, moet een nieuw diploma worden gehaald. De diergroepen die worden onderscheiden zijn: Hond en kat, Overige zoogdieren, Vogels, Vissen, Herpeten (reptielen en amfibieën). Voor elke groep moet een apart bewijs van vakbekwaamheid worden gehaald: heeft u bijvoorbeeld een opvang voor vogels en knaagdieren, dan moet u zowel voor de ‘Overige zoogdieren’ als voor ‘Vogels’ een diploma halen!
Eisen aan fokken, huisvesten en verzorgen
Behalve eisen van vakbekwaamheid bevat het Besluit ook regels over fokken en over huisvesting en verzorging. Deze gelden ook voor hobbyhouders.
Meer informatie
Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, mijnrvo.nl, vindt u meer uitleg en de indicaties waaruit kan blijken of u wel of niet bedrijfsmatig bezig bent.


Nieuws van LIGC

Cursus Houden van honden
27 oktober 2014

Samen met het LICG heeft de NTR een tien-stappencursus gemaakt over het Houden van honden. De cursus behandelt allerlei zaken waar iedereen die een hond heeft of overweegt er een aan te schaffen mee in aanraking komt. Waar moet u rekening mee houden als u een hond wilt? Waar kunt u op letten bij de keuze voor een ras en wat komt er kijken bij de opvoeding en de verzorging? En wat voor activiteiten kunt u met uw hond doen?
Aan de hand van tien filmpjes komt u meer te weten en komt u op leuke ideeën. U vindt de cursus op de website van de NTR academie.
Basisinformatie over honden vindt u ook terug in onze Huisdierenbijsluiter Hond en in de rassenbijsluiters. Voor allerlei informatie over aanschaf, verzorging, opvoeding, gedrag en gezondheid van honden kunt u terecht bij onze Praktische documenten.


Nieuws van LIGC

Beste dierenwelzijnsproject kinderboerderijen
5 november 2014

Kinderboerderijen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie en moeten juist aan het publiek laten zien hoe het anders kan en hoe (huis)dieren gehouden zouden moeten worden. Door Stichting Ida Zilverschoon is een geldprijs van € 2.500,- beschikbaar gesteld voor het beste dierenwelzijnsproject op een kinderboerderij.
De inzendingen werden beoordeeld door een jury bestaande uit beheerders en medewerkers van andere kinderboerderijen. De ideeën waren divers, maar zeer inspirerend. De jury had het zwaar, want uit de 16 inzendingen mochten er uiteindelijk slechts drie genomineerd worden.
De drie genomineerde projecten komen uit Deventer, Oss en Rosmalen. Bij de Ulebelt in Deventer wordt sinds kort de cursus ‘Gein met je konijn (of cavia)’ verzorgd. In een paar bijeenkomsten leren ouders met hun kind meer over hun konijn of cavia. Dit project werd hoog gewaardeerd door de jury, omdat het vernieuwend is en het hele gezin wordt erbij betrokken.
Bij de Elzenhoek in Oss kunnen kinderen sinds een jaar een eigen huisdier leasen. Zes weken lang mogen kinderen en hun ouders uitzoeken of ze geschikte huisdiereigenaren zijn. Aan het einde van de lease-weken wordt overlegd met kind en ouders of ze de dieren willen houden. Ook dit project draagt bij aan een bewuste keuze voor de aanschaf en houden van een huisdier.
Bij kinderboerderij ’t Veldje in Rosmalen draait het om het gezond houden van de dieren. Helaas worden veel kinderboerderijdieren zo goed verzorgd dat ze snel te vet zijn. Om dat te voorkomen, is er een vakkenkast met afgesloten voerbakken ontworpen, waarin voor elke groep dieren de juiste dosering voer wordt gedaan.
In november zal door het bestuur van de Ida Zilverschoonstichting de winnaar uit deze drie projecten bekend gemaakt worden.


Nieuws van LIGC

Onderzoek naar zwerfkatten in Nederland
23 oktober 2014

Organisaties en particulieren die bezig zijn met de problematiek van zwerfkatten worden opgeroepen om mee te werken aan een enquête. De enquête is onderdeel van een project om een gezamenlijke aanpak te vinden voor de zwerfkattenproblematiek in Nederland.
Naar schatting lopen er tienduizenden verwilderde, zwervende katten in Nederland. En dat aantal groeit gestaag. De groeiende populatie zwerfkatten zorgt op veel plekken voor overlast: lawaai, stank, opengescheurde vuilniszakken, poep in de tuin. Daarnaast is er een dierenwelzijnsprobleem: uitgemergelde en zieke katten waarbij medische zorg ontbreekt, jonge katjes die doodgaan. Verwilderde katten kunnen ziektes overbrengen op huisdieren of mensen. Bovendien hebben de katten invloed op de biodiversiteit door het eten van vogels en knaagdieren.
Er zijn veel verschillende organisaties en particulieren bezig met de problematiek van de zwerfkatten. In opdracht van Stray Animal Foundation Platform tracht Wageningen UR Livestock Research momenteel een succesvolle aanpak te formuleren. Allereerst moet er een nauwkeuriger beeld worden verkregen van de aantallen zwerfkatten in de verschillende regio's in Nederland. Hiervoor is nu een enquête opgesteld.
Organisaties en particulieren die werkzaam zijn met zwerfkatten worden opgeroepen om de enquête in te vullen. Deelnemers zullen vervolgens op de hoogte gehouden worden van de onderzoeksresultaten en kunnen een bijdrage leveren aan het project.
Wilt u meedoen aan deze enquête? Kijk dan HIER.
(Bron: Groenkennisnet)